BrainHearing - Audika

Eljött az új lehetőségek ideje a BrainHearing-gel

Új távlatok a BrainHearing-gel

Az Oticon megközelítése mindig az volt, hogy olyan hallókészülékeket fejlesszen, amik támogatják az agyat a hangok értelmezésében.

Az Oticonnál meghatározott utat járunk – támogatjuk az agyat abban, hogy a hangok értelmét megtalálja. Ahelyett, hogy a fülekre összepontosítanánk, mi az agyban gondolkodunk. Ez a folyamatos felfedezés útja – az, amit már évtizedek óta követünk –, ahol az audiológia agyhoz köthető területeit fedezzük fel. Ezt az egyedi megközelítést BrainHering-nek nevezzük.

A legfrissebb tudományos áttörés egyértelművé teszi, hogy az agyunknak a teljes hangkörnyezethez hozzá kell férnie. Többet kell adnunk az agynak a környezetből. Ez az áttörés meghatározza a következő lépésünket is: ez a jövőképünket helyezi a hallásgondozás fókuszába, és a BrainHearing technológiában rejlő új kilátásokat valósággá változtatja.

* O’Sullivan, et al (2019). Puvvada, K. C., & Simon, J. Z. (2017).

Áttörés:

A hallásról szerzett új ismereteink megmutatták, hogy az agynak hozzá kell férnie a teljes hangképhez ahhoz, hogy természetes módon működhessen.

Az agy hallóközpontja
két alrendszert tartalmaz

Ezek az orientációs alrendszer és a fókusz alrendszer*

*O’Sullivan et al. (2019); Puvvada & Simon (2017)

A hallás folyamata
a titok a megfelelő neurális kód

Amikor a hangok elérik a belsőfület, jelekké alakulnak át, amelyek az agyba jutnak. Ezeket neurális kódoknak nevezzük.

Hallásproblémából
az agy problémája

A nem kellő mennyiségű hanginger az agy problémájává válhat.

Új kilátások
a hallásgondozásban

Látásmódot váltunk, hogy életeket változtassunk meg.

Az agy hallóközpontja
két alrendszert tartalmaz

A két alrendszer, amely együtt dolgozik azon, hogy segítsenek az agynak értelmezni a hangokat: az orientációs alrendszer és a fókusz alrendszer*

Az orientációs alrendszer

A hallás folyamata során mindig az orientációs alrendszer jön először képbe. Amikor hallunk, ez az alrendszer „letapogatja” a környezetünket, megfigyeli, milyen hangok hallhatók körülöttünk – azok természetétől vagy irányától függetlenül –, és ezek alapján az agy összerakja a környezetünk teljes hangképét. Így képet alkot a körülöttünk elhelyezkedő hangforrásokról.

A fókusz alrendszer

A fókusz alrendszer segít kiválasztani, melyik hangra figyeljünk. Ha már van egy képünk a környezetünkről, a fókusz alrendszert használjuk annak meghatározására, melyik hangra akarunk figyelni, vagy éppen melyikre akarjuk a figyelmünket irányítani, miközben kiszűrjük a nem fontos hangokat.

A megfelelő neurális kód a kulcs ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a hangokat

Amikor a hangok elérik a belsőfület, jelekké alakulnak át, amelyek az agyba jutnak. Ezeket neurális kódoknak nevezzük, és a hallóideg szállítja az agy hallóközpontjába, a hallókéregbe. Ott ezek a neurális kódok értelmes hangobjektumokká válnak, amelyeket az orientációs és fókuszáló alrendszerek használhatnak.

Az orientációs alrendszernek jó minőségű neurális kódra van szüksége ahhoz, hogy áttekintést kaphasson a hangforrásokról, és elkezdhesse szétválasztani a hangokat annak érdekében, hogy meghatározhassa, mi folyik körülöttünk. Ez biztosítja az agy számára a legjobb feltételeket annak eldöntésére, hogy mire koncentráljon, mire figyeljen.

A fókuszáló alrendszer vezet át minket a teljes hangképen. Meghatározza, melyik hangra összpontosítsunk, vagy a figyelmünket hová irányítsuk, a nem fontos hangokat pedig kiszűri.

Hogyan lesz a hallásprobléma az agy problémája?

A hallásprobléma az agy problémájává válhat

Az agynak a teljes hangképhez hozzá kell férnie ahhoz, hogy úgy dolgozhasson, ahogy kell neki. A nem kellő mennyiségű hanginger az agy problémájává válhat.

Az agy problémája az életminőségre is kihatással van

Amikor korlátozott a bemeneti jelek mennyisége, akkor a hallásprobléma komoly, az életminőségre is kiható gonddá válhat.

Látásmódot változtatunk, hogy életet változtassunk

Hogy a hallókészülékek megfelelő mennyiségű ingert juttassanak el az agyba, jó minőségű neurális kódot kell továbbítani, és a teljes hangképhez hozzá kell férniük.

Régi látásmód: A hagyományos technológia elnyomja a természetes hangokat, és gyengébb minőségű neurális kódot juttat az agyba.

Új látásmód: A természetes hallórendszer támogatásának legjobb módja, ha hozzáférést biztosítunk a teljes hangképhez a halláscsökkenéssel élő emberek számára.

A sztori a BrainHearing filozófiánk mögött

A mi utunk sorsfordító technológiát nyújtani annak érdekében, hogy az agyat támogathassuk természetes módon feldolgozni a hangokat

Az Oticon mindig eltérő utat követett, mert támogatni akarjuk az agyat abban, ahogy természetes módon feldolgozza a hangokat, és értelmet nyer belőlük. Ahelyett, hogy a hangokra vagy a fülekre összpontosítanánk, mi elsődlegesen az agyban gondolkodunk. Ez az állandó kutatás és felfedezés útja, amely során az Eriksholm Kutatóközponttal együtt új tudományos audiológiai területeket tárunk fel.

Legfrissebb tudományos áttörésünk azt bizonyítja, hogy a teljes hangkép biztosítása a legjobb támogatás, amelyet az agynak nyújthatunk az optimális teljesítmény érdekében. Ez az áttörés határozza meg a következő előrelépésünket – ami a mi jövőképünket helyezi a hallásgondozás fókuszába, és a BrainHearing technológiában rejlő új kilátásokat valósággá változtatja.

Az Oticon BrainHearing víziója

BrainHearing technológiáinkat úgy terveztük, hogy támogassák az agy természetes hangfeldolgozását, és továbbra is biztosítsák a már bizonyított BrainHearing előnyöket. Az ábra a legújabb elképzeléseinket szemlélteti, amely során olyan világot teremtünk, ahol a halláskárosodás nem jelent korlátot.

Jelentős BrainHearing előnyök:

  • fokozott szelektív figyelem
  • több beszédinformáció jut el az agyba
  • az emlékek jobb felidézése
  • kisebb erőfeszítés szükséges a halláshoz
  • jobb beszédértés

Nézze meg, melyik Audiopont Halláscentrumban kaphat felvilágosítást a BrainHearing technológiáról!

Jelentkezzen be hozzánk!